ZAUJATIY by Ahmad Bukhotir

Uhibbuki mitslama anti,
Aku mencintaimu apapun dirimu,
Uh!bbuki kaifa maa kunti,
Aku mencintaimu bagaimanapun keadaanmu
Wa mahmaa kanaa mahmaa sh0or0,
Apapun yang terjadi dan kapanpun
Zaujatiy,
Istriku,
Anti hab!baty anti..
Engkaulah kekasihku
Halaali anti laa akhsyaa 'azuulan h!mmuhu maqti,
Engkau istriku yang halal, aku tidak perduli celaan orang,
Laq0d adzinaz zamaanu lanaa biwushlin gh0iri munbatti,
Kita satu tujuan untuk selamanya,
Saq0itil hubba fii q0lby bihusnil fi'li wassamti,
Engkau sirami cinta dalam hatiku dengan indahnya perangaimu
Yagh!bus sa'du in gh!bti wa yashful 'aisyu in ji'ti,
Kebahagiaanku lenyap ketika kamu menghilang lenyap,
Hidupku menjadikan terang ketika kamu disana.
Nahaarii kaah!dun hatta idzaa maa 'udtu lilbaiti,
Hari-hariku berat sampai aku kembali kerumah menjumpaimu
Laqiituki fanjala 'annii dh0naaya idza tabassamti,
Maka lenyaplah keletihan ketika kamu senyum.

Tadh!iqu biyal hayaatu idza b!haa yauman tabarr0mti,
Jika suatu saat hidupmu menjadi sedih, maka aku akan verusaha keras,
Fa as'aa jaah!idan hatta uhaqqiq0 maa tamannaiti,
Sampai benar-benar mendapatkan apa yang engkau inginkan
Hanaa'ii anti faltahna'ii bidifil hubbi maa 'isyti,
Engkau kebahagiaanku, tanamkanlah kebahagiaan selamanya
Faruuhanaa q0di' talafa kamitslil ardh! wannabti,
Jiwa-jiwa kita telah bersatu bagai tanah tumbuhan

Fayaa amalii,
Duhai harapanku
Wayaa sakanii,
Duhaii ketenanganku
Wayaa unsii,
duhaii kedamaianku,,
Wa mulh!mati,
Duhaii ilhamku.
Yath!bul 'aisyu mahmaa dh0oq0til ayyamu in th!bti
Indahnya hidup ini, walau hari-hariku berat asalkan engkau bahagia.


_from : Zaujiy_Glitter Words
[Glitterfy.com - *Glitter Words*]

Komentar

Anonim mengatakan…
barokallahu biki